DIOXIN ANALYSIS LABORATORY

Dioksin ve PCB ler farklı oranlarda klor içeren, hemen her yerde bulunabilen, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden toksik çevre kirleticileridir.  Bozunmaya karşı aşırı dirençli olmaları nedeniyle çok uzun süre bozunmadan kalır, besin zincirine girer, insana kadar geçer ve vücuttan atılamazlar. Dolayısıyla, bu gıdaların tüketimiyle insan sağlığı tehlikeye girmektedir. Endüstri bölgelerindeki atıklar, doğal afetler ve artan çevre problemleri ile dioksin, insan sağlığını ciddi oranda etki etkilemekte ve dioksin analizlerinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  

  DENEY ADI NUMUNE MİKTARI ANALİZ SÜRESİ Bakanlık Onayı AKREDİTASYON KAPSAMI
Dioksin LAB Dioksin ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifeniller (PCB) 1 kg 2-3 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23

 

*Akredite Analizler Not: Yem ve Yem Hammaddeleri numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır (Dioksin, toksin, mineral vb.). GENEL HÜKÜMLER

  1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılır.
  2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınır.
  3. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretlerde ayrıca tahsil edilecektir. (Rutubet, GDO vb..)
  4. Analiz ücretlerinden %18 KDV alınacaktır.
  5. GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.
  6. Özel İstek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının; fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin dilekçede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda, konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
  8. Özel istek numunelerinde müşteri talebi doğrultusunda analiz sonunda kalan numunenin iadesi istenebilir. Diğer numunelerde İl Müdürlüğünün oluru olmadan iade istenmez. Uygunsuz sonuç çıkan numunelerin iadesi yapılmaz.
  9. Özel istek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır.