MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

  DENEY ADI NUMUNE

MİKTARI

ANALİZ SÜRESİ Bakanlık Onayı AKREDİTASYON KAPSAMI
Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı Mezofilik Aerobik Bakteri Sayım Analizi En az 200 g/mL 2 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Maya ve Küf Sayım Analizi En az 200 g/mL 5 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
E.Coli Sayım Analizi (EMS) En az 200 g/mL 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
E.Coli Sayım Analizi (Katı Ortam) En az 200 g/mL 1-2 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Koliform, Fekal Koliform ve E.coli Sayım Analizi En az 200 g/mL 4 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
E.Coli O157 Analizi En az 200 g/mL 3-5 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
E.Coli O157 Analizi (3M Molecular Detection System Cihazı ile) En az 200 g/mL 1 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Bacillus cereus Analizi En az 200 g/mL 3 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Clostridium perfringens Analizi En az 200 g/mL 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Enterobacter sakazakii Analizi En az 200 g/mL 3-6 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Enterobacteriaceae Familyasına Ait Mikroorganizmaların Sayım Analizi En az 200 g/mL 1-2 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Koliform Bakteri Analizi (EMS) En az 200 g/mL 2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Koliform Bakteri Analizi (Katı Ortam) En az 200 g/mL 2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Koagülaz Pozitif Staphylococcus aureus Analizi En az 200 g/mL 2-4 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Listeria monocytogenes Analizi En az 200 g/mL 5 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Listeria monocytogenes Analizi (3M Molecular Detection System Cihazı ile) En az 200 g/mL 1-2 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Salmonella spp. Analizi En az 200 g/mL 3-5 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Salmonella spp. Analizi (3M Molecular Detection System Cihazı ile) En az 200 g/mL 1 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Patojenik Vibrio spp. Analizi En az 200 g/mL 3-5 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Termotolerant Campylobacter Türlerinin   Analizi En az 200 g/mL 3-5 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Analizi En az 200 g/mL 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
22oC ve 37oC’de Üreyebilen Mikroorganizmaların Sayımı; Agarlı Besiyerine Ekimle Koloni Sayımı Analizi En az 200 mL 1-2 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Membran Filtrasyon Yöntemi ile Sularda E.Coli ve Koliform Bakterilerinin Saptanması ve Sayımı Analizi En az 200 mL 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Membran Filtrasyon Yöntemi ile Sularda Clostrodium Perfringens Saptanması Analizi En az 200 mL 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Enterobacter sakazakii’nin Aranması En az 200 mL 2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Salmonella spp.‘nin Aranması En az 200 mL 2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Listeria monocytogenes’in Aranması ve Sayımı En az 200 mL 2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Aerobik Mikroorganizmaların(swap) yöntemi ile sayımı 2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
E. coli (swap) yöntemi ile sayımı 1 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Koliform bakterilerin (swap) yöntemi ile sayımı 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Koagulaz Pozitif Stafilokokların-(Staphylococcus aureus ve diğerleri) (swap) yöntemi ile sayımı 2-4 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Laktik asit bakterilerinin sayımı 100 gr 3 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
E.Coli ve Koliform Bakterilerinin Membran Filtrasyon Yöntemi ile Saptanması ve Sayımı Analizi En az 200 mL 2-3 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Pseudomonas aeruginosa Analizi En az 200 mL 3-5 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Legionella Analizi En az 200 mL 10-12 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Salmonella spp. Aranması En az 200 mL 3-5 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Sularda İntestinal Enterococci Türlerinin Saptanması Analizi En az 200 mL 2-3 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23

 

*Akredite Analizler

Not: Yem ve Yem Hammaddeleri numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır (Dioksin, toksin, mineral vb.).

GENEL HÜKÜMLER

  1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılır.
  2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınır.
  3. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretlerde ayrıca tahsil edilecektir. (Rutubet, GDO vb..)
  4. Analiz ücretlerinden %18 KDV alınacaktır.
  5. GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.
  6. Özel İstek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının; fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin dilekçede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda, konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
  8. Özel istek numunelerinde müşteri talebi doğrultusunda analiz sonunda kalan numunenin iadesi istenebilir. Diğer numunelerde İl Müdürlüğünün oluru olmadan iade istenmez. Uygunsuz sonuç çıkan numunelerin iadesi yapılmaz.
  9. Özel istek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır.