TEMİZ ODA ANALİZ LABORATUVARI

Temiz Oda Analizleri
Ürün Grubu Deney Adı Analiz Süresi Akreditasyon Kapsamı
İlaç ve Tıbbi Cihaz/Malzeme Üretim Alanları,

Ameliyathaneler,

Yoğun Bakım Üniteleri

Gıda Üretim Alanları,

Mikro Elektronik Parça Üretim Alanları

Temiz ve/veya Hijyenik Oda Kullanan Diğer Alanlar

Laminar Hava Akışlı Temiz Oda/Cihaz

Temiz Odalar ve Bu Odalarla Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar İçin Hava Temizliğinin Sınıflandırılması ve Partikül Sayımı  1 Gün
Temiz Odalar ve Bu Odalarla Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar İçin Hava Temizliğinin Rutin Kontrolü ve Partikül Sayımı
Hava Debisi,Hava Akış Hızı ve Aynılığının Ölçülmesi
Hava Basınç Farkı
Hava Akış Yönü Belirleme ve Görüntüleme
Hepafiltre Kaçak Testi
Sıcaklık ve Nem Ölçümü
Hava Biyokontaminasyon Kontrolü
Yüzey Biyokontaminasyon Kontrolü
Bio-Güvenlik Kabinleri Hepafiltre Kaçak Testi
Hava Akış Hızının Ölçülmesi
Hava Akış Yönü Belirleme ve Görüntüleme
Partikül Sayımı

 

*Akredite Analizler

Not: Yem ve Yem Hammaddeleri numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır (Dioksin, toksin, mineral vb.).

GENEL HÜKÜMLER

  1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılır.
  2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınır.
  3. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretlerde ayrıca tahsil edilecektir. (Rutubet, GDO vb..)
  4. Analiz ücretlerinden %18 KDV alınacaktır.
  5. GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.
  6. Özel İstek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının; fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin dilekçede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda, konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
  8. Özel istek numunelerinde müşteri talebi doğrultusunda analiz sonunda kalan numunenin iadesi istenebilir. Diğer numunelerde İl Müdürlüğünün oluru olmadan iade istenmez. Uygunsuz sonuç çıkan numunelerin iadesi yapılmaz.
  9. Özel istek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır.