DİYALİZ SEYRELTME SULARI ANALİZ LABORATUVARI

Böbrek hastaları için hayati öneme sahip olan hemodiyaliz solüsyonlarının seyreltilmesi için kullanılan suların, Avrupa Birliği Farmakopisinde belirtildiği şekilde içindeki element miktarlarının ve bakteriyal endotoksinin belirlenmesine yönelik analizler yapılmaktadır.

Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri Seyreltme Suyu Analizleri
Deney Adı Numune Miktarı Analiz Süresi Akreditasyon Kapsamı
Toplam Aerobik Mikrobiyal Kontaminasyon Tayini 100 ml 2 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Bakteriyel Endotoksin (LAL) Deneyi Gel Clot Metodu 10 ml 2 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Civa, Çinko, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum Tayini (AAS Metodu) 2000 ml 1 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Klorür Tayini screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Oksitlenebilir Madde Tayini screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Amonyak Tayini (Potasyum Tetraiodomercurate Metodu) screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Sülfat Tayini screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Asidite Alkalinite Tayini screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Kurşun Tayini screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Toplam Klor Tayini screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Nitrat Tayini screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Florür Tayini ( İyon Seçici Elektrot Metodu ) screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Alüminyum Tayini (AAS-Grafit Metodu) screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23

 

*Akredite Analizler

Not: Yem ve Yem Hammaddeleri numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır (Dioksin, toksin, mineral vb.).

GENEL HÜKÜMLER

  1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılır.
  2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınır.
  3. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretlerde ayrıca tahsil edilecektir. (Rutubet, GDO vb..)
  4. Analiz ücretlerinden %18 KDV alınacaktır.
  5. GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.
  6. Özel İstek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının; fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin dilekçede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda, konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
  8. Özel istek numunelerinde müşteri talebi doğrultusunda analiz sonunda kalan numunenin iadesi istenebilir. Diğer numunelerde İl Müdürlüğünün oluru olmadan iade istenmez. Uygunsuz sonuç çıkan numunelerin iadesi yapılmaz.
  9. Özel istek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır.