FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

Fiziksel analizler, insan sağlığını korumak ve piyasadaki ürünlerin standartlarını belirlemek açısından önemlidir. Günümüzde istenmeyen fiziksel etkenler, tüketici şikayetlerinin de önemli bir kısmını kapsamaktadır. Fiziksel analiz laboratuvarında gıda ve yem ürünlerinin spesifik fiziksel özellikleri incelenmektedir. Bu sayede, ürünün etiket bilgileri oluşturulabilmekte, sınıflandırılması yapılabilmekte ve depolama koşullarının da ürüne etkisi gözlemlenebilmektedir.

 

  DENEY ADI NUMUNE

MİKTARI

ANALİZ SÜRESİ Bakanlık Onayı AKREDİTASYON KAPSAMI
Fiziksel Analiz Lab. Nem Tayini 100 g 2-4 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Rutubet Analizi (Uçucu Madde, Kuru Madde, Katı Madde ve Kurutma Kaybı Tayini) 100 gr 1-2 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Yoğunluk Analizi 100 gr 1 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  
HCl de Çözünmeyen Kül Tayini 100 gr 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  
Toplam Kül Tayini 100 gr 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
pH Analizi 100 gr 1Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  
Refraktometrik Kırılma İndisi Tayini 100 gr 1 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  
Uçucu Yağ Analizi 100 gr 1 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  
Organoleptik Muayene 1000 gr / mL 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  
Yabancı Madde Miktarı Tayini 100 gr 1 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  

 

*Akredite Analizler

Not: Yem ve Yem Hammaddeleri numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır (Dioksin, toksin, mineral vb.). 

GENEL HÜKÜMLER

  1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılır.
  2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınır.
  3. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretlerde ayrıca tahsil edilecektir. (Rutubet, GDO vb..)
  4. Analiz ücretlerinden %18 KDV alınacaktır.
  5. GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.
  6. Özel İstek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının; fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin dilekçede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda, konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
  8. Özel istek numunelerinde müşteri talebi doğrultusunda analiz sonunda kalan numunenin iadesi istenebilir. Diğer numunelerde İl Müdürlüğünün oluru olmadan iade istenmez. Uygunsuz sonuç çıkan numunelerin iadesi yapılmaz.
  9. Özel istek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır.