HAVUZ SUYU ANALİZ LABORATUVARI

Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzlarının hijyenik şartlara uygunluğunun denetlenmesi,yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesine yönelik kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapılmaktadır.

Havuz Suyu Analizleri
Deney Adı Analiz Süresi Bakanlık Onayı AKREDİTASYON KAPSAMI
Su -Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma 3-7 gün  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Yüzme Havuzu Suyundan Numune Alma bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Toplam Koloni Sayımı  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Escherichia coli Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Pseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
pH Tayini Elektrometrik Metot  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Amonyum Tayini Spektrofotometrik Metot  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Renk Tayini Spektrometrik Metot Görsel Karşılaştırma Metodu  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik Metot  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik Metot bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Siyanürik Asit Tayini Spektrofotometrik Metot  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Hidrojen Peroksit TayiniTitrimetrik Metod,Fotometre ile Cihazsal Metot  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Toplam Alkalinite (CaCO3) Titrimetrik Metot  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Serbest Klor, Toplam Klor ve Bağlı Klor Tayini UV Metot, Fotometre ile Cihazsal Metot  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Biguanid Tayini  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Bakır (Cu) Tayini (AAS- Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu)  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Alüminyum(Al) Tayini (AAS-Grafit Fırın Metodu)  bakanlik screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23

 

 

*Akredite Analizler

Not: Yem ve Yem Hammaddeleri numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır (Dioksin, toksin, mineral vb.).

GENEL HÜKÜMLER

  1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılır.
  2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınır.
  3. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretlerde ayrıca tahsil edilecektir. (Rutubet, GDO vb..)
  4. Analiz ücretlerinden %18 KDV alınacaktır.
  5. GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.
  6. Özel İstek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının; fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin dilekçede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda, konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
  8. Özel istek numunelerinde müşteri talebi doğrultusunda analiz sonunda kalan numunenin iadesi istenebilir. Diğer numunelerde İl Müdürlüğünün oluru olmadan iade istenmez. Uygunsuz sonuç çıkan numunelerin iadesi yapılmaz.
  9. Özel istek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır.