MEDİKAL ANALİZ LABORATUVARI

Medikal ürünlerin kalite ve güvenliğinin sağlanması için ürün ve hammaddelerin üretiminden;üretim alanlarının kontrolünden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda ulusal ve uluslar arası kabul görmüş metodları kullanarak analiz hizmeti veriyoruz.

 

Medikal Analizler
Ürün Grubu Deney Adı Analiz Süresi Akreditasyon Kapsamı
Tıbbi Cihazlar Sterilite Testi 14 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Gamma Radyasyonu ile Steril Edilmiş Ürünler Sterilite Testi 14 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Tıbbi Ürünler (Serebrospinal Sıvı ile Temas Edenler Hariç), Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri, Seyreltme Suları Bakteriyel Endotoksin (LAL) Deneyi Gel Clot Metodu 1 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Medikal Cihazlar / Polimerik ve Elastomerik Plastikler In vitro Sitotoksisite Testi 7 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Tıbbi Cihazlar Biyolojik Yük Tayini 8 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Cerrahi ve Diş Hekimliğinde Kullanılan El Aletleri Korozyon Testi (Kaynar Su Metodu) 1-2 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Damariçi Kateterler Dışındaki Kateterler Korozyon Testi (Tuzlu Su Metodu) 1-2 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Damariçi Kateterler-Steril, Tek Kullanımlık Korozyon Testi (Tuzlu Su Metodu) 1-2 gün screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23