MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

Laboratuvarımızda, mikroorganizmaların insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkilerinden sakınma bilinciyle gıda ve yem numulerin de patojen mikroorganizmaların tespiti ve çeşitli mikroorganizmaların sayımına yönelik testler yapılmaktadır.

  DENEY ADI NUMUNE

MİKTARI

ANALİZ SÜRESİ Bakanlık Onayı AKREDİTASYON KAPSAMI
Moleküler Biyoloji Analiz Lab Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Tarama Analizi Orijinal ambalajında steril koşullarda 500 g

Yem numunelerinde ve Mısırda 3 kg

Soyada 2 kg

1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Tip Tayini Analizi 5 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Genetiği değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Miktar Tayini Orijinal ambalajında steril koşullarda

500 g

Yem numunelerinde ve Mısırda 3 kg

Soyada 2 kg

7 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Et ve Et Ürünlerinde Sığır-Koyun-Keçi Eti Tespit Analizi (RT-PCR Kullanılarak) 200 g 1-2 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Et ve Et Ürünlerinde Domuz Eti Tespit Analizi (RT-PCR Kullanılarak) 200 g 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Et ve Et Ürünlerinde Tavuk Eti Tespit Analizi (RT-PCR Kullanılarak) 200 g 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Et ve Et Ürünlerinde At-Eşek Eti Tespit Analizi (RT-PCR Kullanılarak) 200 g 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Et ve Et Ürünlerinde Hindi Eti Tespit Analizi (RT-PCR Kullanılarak) 200 g 1-2 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Et ve Et Ürünlerinde Balık Eti Tespit Analizi (RT-PCR Kullanılarak) 200 g 1-2 Gün screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38  screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23
Tür Tayini (Domuz, Tavuk, Hindi, Sığır, Koyun, Keçi ve Tek Tırnaklı DNA’sı aranması) 200 g 1-2 Gün  screen-shot-2016-11-28-at-22-49-38 screen-shot-2016-11-28-at-22-50-23

*Akredite Analizler

Not: Yem ve Yem Hammaddeleri numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır (Dioksin, toksin, mineral vb.).

GENEL HÜKÜMLER

  1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılır.
  2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınır.
  3. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretlerde ayrıca tahsil edilecektir. (Rutubet, GDO vb..)
  4. Analiz ücretlerinden %18 KDV alınacaktır.
  5. GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.
  6. Özel İstek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının; fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin dilekçede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda, konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
  8. Özel istek numunelerinde müşteri talebi doğrultusunda analiz sonunda kalan numunenin iadesi istenebilir. Diğer numunelerde İl Müdürlüğünün oluru olmadan iade istenmez. Uygunsuz sonuç çıkan numunelerin iadesi yapılmaz.
  9. Özel istek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır.